LORIKA
Tiskové zprávy

Nadace rodiny Morávkových a firma LORIKA CZ podpoří společně během roku několik charitativních projektů a rodin

Nadace rodiny Morávkových navázala pro letošní rok úzkou spolupráci s olomouckou rodinnou firmou LORIKA CZ. Společně během následujících měsíců podpoří několik charitativních projektů a také rodiny, které se vlivem životní situace ocitly v tíživé situaci.

„Filozofií a podstatou naší nadace je pomáhat. Pomáhat těm, kterým na to vlastní síly nestačí, a těm, kterým osud nebyl nakloněn, a přesto zůstali ve svých srdcích otevření. Jsme potěšeni, že jsme získali dalšího partnera z podnikatelské sféry, kterým je společnost LORIKA CZ,“ řekla zakladatelka nadace Helena Morávková.

Nadace v současné chvíli vyzvala lidi, aby nominovali právě ty, o nichž si myslí, že by potřebovali pomoci. Jedná se jak o materiální, tak finanční pomoc. „Lidé mohou vybrat rodiny či jednotlivce, ale také společensky prospěšné projekty,“ upřesnila Morávková. Pro nominaci naleznou zájemci tento formulář.

Firma LORIKA CZ je předním dodavatelem průmyslové hygieny na českém i středoevropském trhu a její výrobky (průmyslové utěrky, ochranné pracovní pomůcky, ergonomické židle a další) jsou zastoupeny ve výrobních provozech a kancelářích po celém světě. Letos firma slaví už 30 let svého působení na trhu.

„Jsme druhou generací, která v naší rodinné firmě pokračuje a rozhodli jsme se, že chceme své strategické cíle přenést i do oblasti charity a pomoci a být tak společensky odpovědní. Letos jsme se stali generálním partnerem Okresní hospodářské komory Olomouc, a právě to nás dovedlo až k Nadaci rodiny Morávkových. Ta společně s námi dokáže nasměřovat pomoc konkrétním lidem či organizacím pomáhajícím v různých oblastech,“ řekl jednatel společnosti Jakub Krištof s tím, že díky tomuto spojení s nadací je pomoc adresná a smysluplná.

Během roku tak Nadace rodiny Morávkových a firma LORIKA CZ plánují několik akcí, na nichž představí jednotlivé projekty. Jedním z nich bude i pomoc handicapovaným sportovcům, pro něž má v Olomouci vzniknout v bezbariérovém Centru pohybu Olomouc zázemí specializující se na půjčování speciálních sportovních či kompenzačních pomůcek.