Příběh nadace

Příběh naší nadace začal již v minulosti, kdy do našich společností chodily různorodé žádosti o podporu spolků i jednotlivců. Tyto žádosti jsme řešili v rámci našich možností a často jsme pomoc poskytli tam, kde byla potřeba. Prvotní myšlenkou bylo vždy pomáhat bez hlubšího záměru.

Zásadní myšlenka o zacílení pomoci přišla při společných debatách s naší těžce nemocnou kamarádkou, která se sama starala o postiženého syna a velmi živě nám popsala nelehký úděl její i podobně postižených rodin. Tato úžasná inspirativní žena bohužel svůj boj s osudem prohrála a zanechala po sobě dva syny. Rozhodně nám byla a stále je, obrovskou inspirací v tom, naučit se cíleně pomáhat. Proto bychom rádi odkaz nadace věnovali jí, Blance Novákové Hrazdilové.

Uběhl rok od Blančiny smrti a z myšlenky se stal čin. Dne 14. 11. 2019 byla založena Nadace rodiny Morávkových, pod kterou se podepsali všichni dospělí členové rodiny.

Filozofií a podstatou nadace je pomáhat. Pomáhat těm, kterým na to vlastní síly nestačí, těm, ke kterým osud nebyl nakloněn, a přesto zůstali ve svých srdcích otevření.

V roce 2024 jsme se rozhodli přejmenovat nadaci na Nadaci Heleny Morávkové, protože většina nadační činnosti byla a je spojena s mými osobními aktivitami.  Má rodina i mé děti mi budou stále nápomocni a já jim za to ze srdce děkuji.

V rámci našich životních hodnot jsme se rozhodli předat poselství lidské solidarity a respektování rodinných i společenských hodnot nejen našim dětem a vnoučatům, ale také Vám, milí přátelé.

Pomáhejte s námi a objevte sílu vlastního otevřeného srdce. Nejkrásnější dárek, jaký můžete darovat, je pocit, že někomu vracíte naději na lepší zítřky.

Pokud i Vás chytne za srdce některý z příběhů, nebo podstata naší nadace, budu upřímně šťastná. Nejen za sebe, ale i za ty, kterým společně pomáháme.

 

Helena Morávková