Tiskové zprávy

Partnerem Nadace Heleny Morávkové pro rok 2024 se stala společnost Smětal Silack

 Nadace Heleny Morávkové navázala pro letošní rok úzkou spolupráci s olomouckou rodinnou stavební firmou Smětal Silack.

„Posláním naší nadace je pomáhat jednotlivcům, rodinám a neziskovým organizacím v Olomouckém kraji.  A jsme moc rádi, že jsme pro naši charitativní činnost získali dalšího partnera z olomouckého podnikatelského prostředí, který chce být společensky odpovědný v místě svého působení a je ochoten nasměřovat svou pomoc konkrétním lidem či organizacím v Olomouci a okolí,“ řekla zakladatelka nadace Helena Morávková.

Firma Smětal Silack podpořila prostřednictvím nadace tři charitativní projekty. Její pomoc směřuje na rehabilitace 2 malých holčiček: Emy Pospíšilové, která trpí dětskou mozkovou obrnou, a Sofie Tkadlčíkové, které diagnostikovali mitochondriální onemocnění. Intenzivní rehabilitace budou dalšími krůčky ke zkvalitnění jejich životů a pohybové samostatnosti. Třetím podpořeným projektem jsou aktivity Centra prevence stresu, z.s. Tento spolek navazuje na dlouholetou zkušenost a práci s tělesnými tématy žen a vznikl z akutních potřeb nabídnout nejkřehčím lidem, především těhotným ženám, ale i široké veřejnosti kvalitní informovanost a účinné nástroje pro regulaci vysoké míry stresu. Jejich cílem je podporovat prostřednictvím metody Somatic experiencing® tělesný systém v náročných životních situacích. Předcházejí trvalým následkům, vzniku tělesných nebo psychických symptomů a jejich přenosu na novorozenou generaci. Snaží se podporovat mateřské a rodičovské kompetence tak, aby byla co nejdříve posílena zdravá rodičovská vazba a snížena vysoká míra stresu vznikající s příchodem miminka na svět. Podporuje mladé matky, těhotné samoživitelky, ale také ženy i muže v nové rodičovské roli.

Společnost Smětal Silack se specializuje nejen na dříve tradiční služby jako demolice, recyklace a zemní práce, ale postupně rozšířila své portfolio také o dopravní stavby, development, půjčovnu mechanizace, speciální zakládání a nakládání s odpady. Ke svému předmětu podnikání přistupuje zodpovědně a má za sebou už desítky úspěšných realizací.