Tiskové zprávy

Svato-pulčíci z Řepčína si zaslouží podporu! Nadace jim ji věnuje

Záměrem Nadace rodiny Morávkových je účinně pomáhat tam, kde mají lidé srdce otevřená. Základní škola Svatoplukova v Olomouci – Řepčíně, oblíbená mezi učiteli, rodiči i dětmi, je přesně takovým místem. V rámci školy zde nedávno začali fungovat Svato-pulčíci, zapsaný spolek s velmi prospěšnými záměry. Nadace se rozhodla jeho činnost podpořit.

„Společně s panem Krištofem a Martinkem z olomoucké společnosti Lorika jsme navštívili pana ředitele Jiřího Vymětala, který mimo jiné v roce 2019 získal titul ředitel roku a jeho kolegyně Žanetu Brablík Himrovou a Pavlu Hrubanovou. V přátelském prostředí jsme hovořili o fungování spolku Svato-pulčíci a jeho podpoře ze strany nadace a Loriky,“ uvedla zakladatelka nadace Helena Morávková.

Spolek pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí prožít adaptační kurzy, výlety a kroužky společně se svými spolužáky a učiteli. Z činnosti spolku se také financuje stravování a volnočasové aktivity pomáhající v osobním či společenském rozvoji.

„Tolik otevřených srdcí na jednom místě nám dává velmi dobrý pocit a naději, že na tomto světě je vše v pořádku. Děkujeme za neobyčejně milé a srdečné setkání a vzájemnou podporu,“ dodává Helena Morávková.

Kdokoliv by se chtěl podílet na dobré věci, může se také stát donátorem řepčínského spolku. Stačí přispět přímo na jeho účet {106522296/2250} nebo na účet nadace {52230/5500} a do zprávy pro příjemce uvést {Svatopulčíci}. Nadace rodiny Morávkových bude spolek podporovat i v dalších letech. „Tímto bychom chtěli poděkovat všem potencionálním dárcům, kteří se rozhodnou pro totéž,“ uzavírá Helena Morávková.