OliVy

OliVy

Spolek OLiVy nabízí vzdělávání a volnočasové aktivity pro širokou cílovou skupinu – od rodičů s malými dětmi až po seniory. V roce 2015 rozšířil svoji činnost o aktivity pro rodiny v krizi, což zahrnuje besedy, program pro děti (například Průvodce dítěte světem rozvodu), rodičovské kluby apod.

Nadace rodiny Morávkových podpořila částkou 314 tisíc korun projekt spolku s názvem Modrý klub, který nabízí zájmové kroužky, příměstské tábory pro děti s poruchou autistického spektra, proškolení studentů, kteří budou schopni odborně se dětem věnovat a programy pro rodiče těchto dětí – rodičovská fóra, přednášky a semináře, poradenství i terapie. Klub zajištuje komplexní koordinaci všech těchto aktivit.

„Za celý tým Rodinného centra Olivy v Olomouci Nadaci rodiny Morávkových z celého srdce děkuji za podporu, kterou věnujete našemu centru a zejména našim dětem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám. Programy pro tyto rodiny se nám díky Vám daří nejen zachovat, ale velmi výrazně rozvíjet a rozšiřovat. U dětí s PAS je velmi důležitá citlivá a včasná péče, zajištění spolupráce mezi školou a rodinou, podpora rodičů i dítěte prostřednictvím vhodných odborných poradenských a podpůrných aktivit či kvalitní nabídkou vzdělávacích aktivit pro rodiče, pedagogy a asistenty. V neposlední řadě dítě potřebuje zažít přijímající kolektiv vrstevníků, ve kterém má šanci navázat přátelství a okusit radost ze hry, bezpečné zázemí, úspěch…jako jiné děti. Vše výše jmenované se nám daří zajistit v rámci programu Modrý klub, který Nadace rodiny Morávkových podporuje.“