Life Meet Point

Life Meet Point

Projekt, který je zaměřen na ubytování a pomoc matkám s dětmi z Ukrajiny. S podporou majitele domu se mnoho dobrovolníků a organizací pustilo do shánění potřebného materiálu, nákupu vybavení do bytů, a tak se během pár dní podařilo uvést neobyvatelné byty určené k rekonstrukci do stavu, který umožní ubytování těchto rodin, které uprchly před válkou na Ukrajině. Do domu se již k dnešnímu dni nastěhovalo 17 osob.

V roce 2022 jsme poskytli tomuto projektu finanční dar ve výši 100 000 Kč, který byl použit na vybavení bytů, dlouhodobé financování rodin, pokrytí základních potřeb jednotlivců a zajištění úhrad za elektřinu, plyn a vodu.