Kamil Otčenášek

Kamila ve spánku postihla mozková mrtvice, která zapříčinila to, že nemohl ovládat své řečové a pohybové centrum. Do té doby žil obyčejný život jako kdokoliv z Vás. Kamil se srdnatě snaží navrátit do svého původního života, a to hlavně díky rehabilitacím, které si však plně hradí ze svých zdrojů. Jde však o velice nákladný proces a rodině už nezbývá peníze na léčbu kmenovými buňkami, které by jeho stav zlepšily. Jeho manželka musela odejít z práce, protože Kamil vyžaduje 24hodinovou péči.

Kamil Otčenášek
Kamil Otčenášek

Nadace rodiny Morávkových Kamilovi zakoupila rehabilitační pomůcku (stabilizační plachtu), díky které může Kamil pracovat na zlepšování svých pohybových možností.

„Peněžní dar na nákup rehabilitačních pomůcek, mě zase posunul dál. Můžu trénovat stoj a je to bezpečné. Blahodárně totiž působí na klouby, střeva, veškeré orgány i břišní svalstvo, které je potřeba k mluvě. Také můžu trénovat chůzi. Moc nadaci děkuji za nákup této pomůcky, která mě zase o malý krůček posune dál. Záměrně říkám o malý krůček, malý připadá zdravému jedinci, ale pro nemocného je to velký skok, s kterým mi lidičky jako vy pomůžete. Moc vám děkuji.“