Eliška Nekardová

Eliška se narodila předčasně. Po císařském porodu jí byla diagnostikována nemoc mozku. Ale Eliška i její maminka jsou velké bojovnice. Dochází 2x týdně na individuální fyzioterapii do centra JITROCEL v Olomouci, kterou hradí plně z vlastních zdrojů.

Nám se v roce 2020 podařilo vybrat částku 15 597 Kč, kterou jsme věnovali rodině Nekardovým právě na rehabilitaci. Přejeme tétomalé slečně, aby se její křehké zdravíčko zlepšovalo a prožívala šťastné dětství jako ostatní holčičky.