Dětské centrum Ostrůvek

Dětské centrum Ostrůvek

Olomoucká příspěvková organizace poskytuje umístěným dětem zdravotní služby a služby sociálně-právní ochrany, včetně zaopatření. Komplexní péče je poskytována dětem od prvních dnů života do předškolního věku na základě současných poznatků teorie a praxe v příslušných oborech tak, aby byla respektována individualita dítěte a zajištěn jeho optimální všestranný vývoj. Odborná péče o děti, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zahrnuje péči lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, rehabilitační, výchovnou a sociální.

V roce 2022 poskytla Nadace Morávkových centru finanční dar, který byl využit na komplexní zajištění ozdravného pobytu v Loučné nad Desnou pro 13 dětí s doprovodem 7 sester.

„Děti si užily procházky v přírodě a měly tak možnost poznat jiné prostředí a zažít i nové volnočasové aktivity. Navštívily nejenom Velké Losiny – zámecký park, Areál zdraví a vodní radovánky v termálním aquaparku, ale také si prošly naučnou stezku v Koutech nad Desnou či měly možnost pozorovat rybolov u rybníka Kocián v Loučné nad Desnou. Zážitkem pro všechny byla jízda vlakem a poznávání ubíhající krajiny. Přínosem ozdravného pobytu pro děti, které jsou umístěny v ústavním zařízení, je nejenom posílení zdraví (klimatoterapie, pohybové aktivity, rozvoj motoriky), ale také rozšíření všeobecného rozhledu a v neposlední řadě nové zážitky,“ říká ředitelka centra Marie Fickerová.